Driv ditt eget hotell “Hotell i særklasse”

Endelig har du muligheten! Driv ditt eget høyfjellshotell med egne ansatte!

Arrangementet er lagt opp til å vare i 2 dager eller mer.
Oppgaven er i hovedsak å gi gjestene en fantastisk opplevelse; god service, gode matopplevelser og ellers et interessant innhold i oppholdet.

Guriset stiller med sine ansatte som rådgivere, men følgende avdelinger/oppgaver skal dine ansatte ta ansvar for:

  • resepsjon
  • restaurant (velg meny)
  • bar
  • kjøkken
  • underholdning/aktiviteter

Mulighet for levende musikk hvis ønskelig.

Arrangementet vil få frem engasjement; gode og mindre gode sider vil komme frem. Men man vil samtidig ha en helt unik mulighet til å gi hverandre konstruktive tilbakemeldinger som vil skape et helt nytt utgangspunkt når man kommer tilbake til hverdagen på jobb.

Her ligger alt til rette for en utfordrende og spennende opplevelse i en uformell og hyggelig atmosfære, 1000 m.o.hverdagen