Avbestillingsregler og frister

Avbestilling og uteblivelse (No show)
En avtale om reservasjon av et hotellrom er bindende for begge parter. Dersom den ene parten bryter avtalen, er vedkommende forpliktet til å betale erstatning til den andre parten. Dersom hotellet har hatt spesielle omkostninger på grunn av bestillingen, erstatter gjesten disse omkostninger fullt ut.
Erstatning for rom som ikke blir tatt i bruk, beregnes etter følgende praksis:

Enkeltgjester:

a) Alminnelig grunnregel:
Dersom gjesten uteblir uten avbestilling, betaler gjesten romprisen for bestillt opphold.

b) Sen avbestilling:
For at hotellet skal avstå fra erstatning, må avbestilling være gjort senest 14 dager før ankomst. Skjer avbestilling senere, betaler gjesten samme erstatning som ved No show.

c) Ved sykdom:
Ved sykdom betales oppholdet av gjesten. Gjesten har selv ansvar for om reiseforsikringsselskapet skal tilbakebetale beløpet.


Grupper
:

a) Alminnelig grunnregel:
Dersom gruppen uteblir uten avbestilling, betaler gruppen hele prisen for bestillt opphold.

b) Sen avbestilling:
For at hotellet skal avstå fra erstatning, må avbestilling være gjort senest 7 uker før ankomst.
Senest 6 uker før ankomst: Gruppen må betale 50% av totalprisen
Senest 2 uker før ankomst: Gruppen må betale 75% av totalprisen
Skjer avbestilling senere enn 2 uker før ankomst, betaler gjesten samme erstatning som ved No show.